Kvindedagen Sønderborg
KUNSTNEREN BAG PLAKATEN TIL 8. MARTS 2015: KRISTINE 

Kvindeprisen 2017 går i år til Hanne Thaysen, der har brugt sit proffesionelle liv på at hjælpe andre. Først som sygeplejerske og sidenhen som leder af sygeplejeskolen. Netop hendes lederskaber blev afgørende, da hun som soroptimist blev spurgt af Dansk Flygtningehjælp om hun ville gå ind i arbejdet med Frivillignet Sønderborg, hvor man havde brug for en aktiv bestyrelse.
Hanne Thaysen besluttede sammen med de andre at give det 2 år og sidder nu på 5. år som bestyrelsesformand, med 100 frivillige i ryggen.
Frivillige der organiserer cykeltræning for kvinder i samarbejde med sundhedscenteret, samtalecaféer, kreative værksteder og udflugter i samarbejde med Lær Dansk.
Hanne Thaysens evne til at organisere og skabe overblik kombineret med et venligt, engageret, glad og sødt sind har gjort at brugerene af Frivillignet kan profitere af tilbud, der fremmer integrationen i det danske samfund.

Årets kunstværk

Laila Olsen har lavet dette års kunstværk til kvindeprismodtageren.

KRISTINE 

Hvert år uddeler Kvindekomiteen årets Kvindepris.

Hvert år siden 2002 har ganske særlige kvinder modtaget årets Kvindepris. Kriteret er, at modtageren af prisen skal være en kvinde. Hun skal have udrettet noget, der med rette går ud over, hvad andre kan forvente. Hendes arbejde skal have en stor betydning for andre.
 

 • I 2017 blev prisen givet til Hanne Thaysen for sit arbejde som frivillig i Dansk Flygtningehjælp i Sønderborg, hvor hun gør et stort arbejde for, at lave aktiviteter og skabe dialog med flygtninge/indvandrere og derved fremme integrationen.
 • I 2016 blev prisen givet til Britta Nørgaard for sit engagement for flygtninge på Asylcentret i Sønderborg, hvor hun har fået et korps af frivillige på benene. Her arrangerer hun bl.a. kulturmøder mellem de frivillige og asylansøgerne, der udmønter sig i gensidig kulturforståelse og skaber netværk.
 • I 2015 blev prisen givet til afdøde Anna Åbenhus p.g.a. hendes store arbejde for andre mennesker, herunder specielt socialt udsatte samt usikre unge, og ikke mindst takket være hende kan vi i dag lade os underholde af amatørteaterforestillinger på Det Lille Teater i Gråsten.
 • I 2014 modtog Ruth Holm fra Æ Fodslaw prisen for mange års ildsjælearbejde i Æ Fodslaw.
 • I 2013 modtog Helle Reineker prisen for sit arbejde for at skabe gode oplevelser for børn og familier, der er økonomisk trængte.
 • I 2012 modtog Anette O' Driscoll fra Frk. Jensens Kulturhus i Skelde prisen for sit arbejde med at skabe et musik- og kultursted, hvor alle har en stemme.
 • I 2011 modtog Simona Corda fra Nyt Netværk prisen for sit arbejde med at hjælpe nydanskere i arbejde.
 • I 2010 modtog Birgitte Uldall kvindeprisen for sit arbejde hos Kræftens Bekæmpelse, Sønderborg-afdelingen.
 • I 2009 modtog Lene H. kvindeprisen på vegne af de frivillige fra Sønderborg Kvinde- & Krisecenter.
 • I 2008 modtog Thora Frehr kvindeprisen for sit store arbejde med besøgsvenner indenfor Dansk Røde Kors.
 • I 2007 modtog Emilie Godbersen kvindeprisen for sit store arbejde med grønlændere bosiddende i DK.
 • I 2006 modtog Suad Zubeid kvindeprisen for sit store arbejde med at skabe en forening for etniske kvinder.
 • I 2005: Anne-Marie Wolff for hendes arbejde med intergration. 
 • I 2004: Kirsten Tørsleff for hendes store arbejde for brystopererede kvinder. 
 • I 2003 tilfaldt kvindeprisen Birgitte Kolmos for hendes store arbejde for at hjælpe voldsramte kvinder. 
 • I 2002 tildeltes kvindeprisen Helena Laustsen for hendes julearrangement for enlige i Sønderborg. 

 

www.kvindedagen.dk | Kvindekomiteen Sønderborg
Lav din egen hjemmeside med mono.net