Kvindedagen Sønderborg
KUNSTNEREN BAG PLAKATEN TIL 8. MARTS 2015: KRISTINE 

I 2018 gik kvindeprisen til Bente Lauritzen for hendes store arbejde med at starte Red Barnet op i Sønderborg. En forening der på kort tid har fået fodfeste og skabt mange projekter til gavn for dårligt stillede familier i området.

KRISTINE 


Hvert år uddeler Kvindekomiteen årets Kvindepris.

Hvert år siden 2002 har ganske særlige kvinder modtaget årets Kvindepris.

Kriteret er, at modtageren af prisen skal være en kvinde, dergør en forskel i vores geografiske område. Hun skal have udrettet noget, der med rette går ud over, hvad andre kan forvente. Det skal dreje sig om frivilligt, ulønnet arbejde.

 • I 2023 fik Karin Valeur prisen forhendes engagement i mødrehjælpen og med soroptimisterne. 
 • I 2022 blev der uddelt to priser til hhv Lisbet Skyum Skytte og Iman Kayed.
 • I 2021 blev kvindeprisen ikke uddelt på grund af situationen med corona
 • I 2020 fik May Jeznach Madsen prisen forhendes arbejde med børn og kvinder gennem gospelfællesskabet
 • I 2019 fik Bente Rey årets Kvindepris for sit store engagement indenfor handikapområdet
 • I 2018 fik Bente Lautitzen årets Kvindepris for det store arbejde med Red Barnet Sønderborg afd.
 • I 2017 blev prisen givet til Hanne Thaysen for sit arbejde som frivillig i Dansk Flygtningehjælp i Sønderborg, hvor hun gør et stort arbejde for, at lave aktiviteter og skabe dialog med flygtninge/indvandrere og derved fremme integrationen.
 • I 2016 blev prisen givet til Britta Nørgaard for sit engagement for flygtninge på Asylcentret i Sønderborg, hvor hun har fået et korps af frivillige på benene. Her arrangerer hun bl.a. kulturmøder mellem de frivillige og asylansøgerne, der udmønter sig i gensidig kulturforståelse og skaber netværk.
 • I 2015 blev prisen givet til afdøde Anna Åbenhus p.g.a. hendes store arbejde for andre mennesker, herunder specielt socialt udsatte samt usikre unge, og ikke mindst takket være hende kan vi i dag lade os underholde af amatørteaterforestillinger på Det Lille Teater i Gråsten.
 • I 2014 modtog Ruth Holm fra Æ Fodslaw prisen for mange års ildsjælearbejde i Æ Fodslaw.
 • I 2013 modtog Helle Reineker prisen for sit arbejde for at skabe gode oplevelser for børn og familier, der er økonomisk trængte.
 • I 2012 modtog Anette O' Driscoll fra Frk. Jensens Kulturhus i Skelde prisen for sit arbejde med at skabe et musik- og kultursted, hvor alle har en stemme.
 • I 2011 modtog Simona Corda fra Nyt Netværk prisen for sit arbejde med at hjælpe nydanskere i arbejde.
 • I 2010 modtog Birgitte Uldall kvindeprisen for sit arbejde hos Kræftens Bekæmpelse, Sønderborg-afdelingen.
 • I 2009 modtog Lene H. kvindeprisen på vegne af de frivillige fra Sønderborg Kvinde- & Krisecenter.
 • I 2008 modtog Thora Frehr kvindeprisen for sit store arbejde med besøgsvenner indenfor Dansk Røde Kors.
 • I 2007 modtog Emilie Godbersen kvindeprisen for sit store arbejde med grønlændere bosiddende i DK.
 • I 2006 modtog Suad Zubeid kvindeprisen for sit store arbejde med at skabe en forening for etniske kvinder.
 • I 2005: Anne-Marie Wolff for hendes arbejde med intergration.
 • I 2004: Kirsten Tørsleff for hendes store arbejde for brystopererede kvinder.
 • I 2003 tilfaldt kvindeprisen Birgitte Kolmos for hendes store arbejde for at hjælpe voldsramte kvinder.
 • I 2002 tildeltes kvindeprisen Helena Laustsen for hendes julearrangement for enlige i Sønderborg. 

 

www.kvindedagen.dk | Kvindekomiteen Sønderborg
Lav din egen hjemmeside med mono.net